Siden til dig der elsker din hund

Aktiveringsøvelser

Se til højre eller se til venstre:
Hav en godbid i hånden som du holder gemt på ryggen. Læn dig lidt frem og se intensivt i gulvet til høre for hunden og n anelse bad den. Du skal sikkert stå ret længe i denne stilling, men bliv ved alligevel og sig intet. På et tidspunkt vil hunden kaste et blik til højre for at se, hvad der er, der er så interessant. Straks siger du “højre” og belønner med godbidden. Kan du ikke holde hundens opmærksomhed, skal godbidden holdes i hånden foran dig.

Vinke / vaske eller hviske:
Er nogle af de ting, hundene selv finder på/tilbyder, når man sidder foran dem med en godbid i hånden og forholder sig passivt. Straks hunden gør et eller andet, roses og belønnes den. Find på et ord for øvelsen. Sig ordet i samme øjeblik, hunden udfører momentet. ”Vaske” kan fremprovokeres ved at lade godbidden lynhurtigt berøre hundens næse. Hunden vil da slikke sig om munden.

Giv pote:
Dette kan være, noget hunden finder på af sig selv, men ellers øves det ved at tage hundens pote i hånden samtidigt med, at man siger ordet for øvelsen, roser og belønner.

Ryste  på hovedet / nikke med hovedet:
Hold godbidden i hånden foran hundens næse og før med en rolig bevægelse hundens hoved frem og tilbage samtidigt med ordet for øvelsen. Hunden kan f.eks. lære at udføre øvelsen som ”svar” på et spørgsmål. Ordet vil da være det sidste i øvelsen.

ZigZag eller Slalom:
Start med hunden på din venstre side. Hav en godbid i hver hånd. Lok hun­den med din højre hånd under dit højre ben. Når hunden er på vej under dit ben, får den godbidden. Gentag. Så kan du lokke hunden til at gå under først højre og så venstre ben før den får godbidden. Gentag et par gange, men glem ikke at der må/skal holdes pauser.I starten bør du belønne hurtigt, men kræv snart, at hunden skal gå under flere gange, før du belønner. Når hunden finder ud af, hvor­dan jobbet skal udføres, kan du sætte kommando på. Du skal også efterhånden rette ryg­gen, så du går oprejst, så du til sidst blot behøver gå fremad og få hunden til at gå slalom blot ved hjælp af kommandoen. Nogle hunde kan du hjælpe i gang ved at klappe dig lidt på låret, andre må lokkes med godbid. Nogle begge dele. Prøv dig frem.
OBS! Det kan være forvirrende for hunden, hvis denne øvelse indlæres samtidigt med, at den også skal lære at gå lineføring. Vent evt. hellere til lineføringen er indlært.

Ottetaller:
En alternativ øvelse til slalom. Stil dig med fødderne bredt adskilt. Før godbid­den mellem benene og lok hunden sådan, at den går rundt om fød­derne i et ottetal. Sæt kommando på, når hunden viser forståelse for øvel­sen, så du til sidst kan stå oprejst og få hunden til at gå i ottetaller rundt om dine ben på din kommando uden hjælpemidler.

Kravle:
Start med at have en godbid i hånden og lok hunden til at lægge sig ned. Før godbidden langs gulvet foran hunden. I begyndelsen kan hunden få godbidden, så snart den har krøbet nogle få centimeter fremad. Efterhånden kræ­ver du mere. Du skal være sikker på at hun­den har gode hofter hvis du træner dette. Du kan også lære den at krybe, mens du går ved siden af.
OBS! Hvis du har besvær med at lære din hund “dæk”, bør du ikke lære den at kravle. Den skal være helt sikker i dækøvelsen – før du læ­rer den at kravle.

Bukke:
Hunden skal stå. Hold hånden med godbidden bagfra mellem hundens for­ben og op mod dens næse. Træk godbidden ganske langsomt bagud, mens hundens hoved følger med. Når du synes, hunden bukker nok, (og det skal ikke være mange centimeter i starten) siger du ordet for øvelsen og beløn­ner. Ordet kunne f.eks. være ”Tak”, så du senere kan bede hunden om at takke.

Danse:
Med en godbid i hånden lokkes hunden op at stå på bagbenene (OBS! Ikke en øvelse for hvalpe). Beløn. Når hunden kan holde balancen (der går må­ske 100 gange) føres godbidden meget langsomt rundt i en lille cirkel. I be­gyndelsen belønnes der blot hunden bevæger sig en lille smule. Efterhån­den som den finder balancen, kræves der hele tiden lidt mere, indtil hunden til sidst kan bevæge sig i en hel cirkel.

Sid “Fint” / Pondus:
Hav hunden siddende foran dig. Når hun­den sidder, fører du godbidden over den (ikke for højt, så hopper den) og bagover sådan at hunden må læne sig bagover for at få fat i godbidden. Den vil så løfte forbe­nene op. I begyndel­sen giver du en godbid hver gang forbenene er lige over gulvet, Efterhånden må hunden sidde pænt op for at få godbidden. Kun for voksne hunde. Hos hvalpe kan ryggen tage skade!

Trille bold:
Hunden ligger ned. Du sidder. Bolden lægges mellem hundens forben. Når hunden snuser til bolden, roser du, og skubber den til bolden, belønner du straks. Husk at sige ordet for øvelsen, idet hunden gør det ønskede. Tager hunden bolden, må du sige ”nej”, tage bolden fra den og begynde igen. Det er vigtigt, at du ikke skælder ud, for det skal jo være morsomt.

Vælte kegler:
Når din hund har lært at spille bold, kan du også lære den at bowle. Sæt nogle tomme køkken- eller toiletruller op på gulvet og få din hund til at vælte dem med en bold, der skubbes ind i dem.

Spring over benet:
Stå mod en væg og løft foden i passende højde sådan at det bliver en forhindring. Lok hunden til at hoppe over ved at bruge en godbid. Efterhånden kan du faktisk få den til at hoppe over foden bare ved at løfte benet.

Hoppe gennem armene:
Her skal du forme armene til en stor ring som hunden skal hoppe igennem. Sid på gulvet og form den ene arm som undersi­den på en ring. Med den anden arm lokker du hunden til at hoppe over. Når hunden har fattet pointen, så lægger du den anden arm over og former oversiden på ringen. Efterhånden kan du holde “ringen” højere. Du kan evt. starte øvelsen med en arm, som holdes vandret mod en væg eller en dørkarm, hvor man lokker hunden til at springe over. Efterhånden som den bliver mere fortrolig med øvelsen, holder man den anden arm over og lukker armene mere og mere sammen, så der til sidst dannes en ring.

Rulle rundt:
Hav hunden liggende foran dig. Når hunden ligger i ro, fører du godbidden ned langs siden på hunden, bagover og op mod ryg­gen. Før godbidden langsomt rundt. Måske må du hjælpe hunden rundt de første gange. I nogen tilfælde kan det betale sig, at be­lønne bare hunden har startet med at rulle. Mange hunde ruller sig i sne, græs eller sand. Sæt navn på når hunden gør dette, og beløn med godbid.

Gabe:
Mange hunde gaber, når man sætter sig ned til dem, når de ønsker at opnå opmærk­somhed eller for, at dæmpe sig selv eller andre. Sæt navn på og beløn med godbid. En del hunde vil også gabe, hvis de bliver strøget gen­tagne gange langs mundvigen og nedover halsen. Nogen har meget høje gabelyde og andre er mere stille.

Gem dig:
Tag hunden med dig hen til et bord eller en sofa. Lok hunden med en godbid under bordet / sofaen og når den stikker hovedet eller forsvinder helt, siger du “gem dig ” og gir hunden godbidden. Gentag en del gange, men husk pause. Efter nogle gange kan du for eksempel lægge en godbid under bor­det, sig “gem dig” og lad hunden gå ind og tage godbidden. Lidt efter lidt fjerner du godbidden og siger kommandoen. Lad hun­den få godbidden når den kommer frem igen.

Prosit:
Mange hunde nyser eller snøfter, når de ønsker opmærksomhed eller, når de leger. Vær opmærksom på dette, så kan du snart få en hund, som nyser når du beder om det. Kald det hvad du vil, men husk også her at være konse­kvent hvis, du har valgt et navn. Vælger du at bruge kropssprog, kan du let­tere sætte det sammen med noget andet. Du kan jo spørge om hunden er for­kølet, eller hvad naboen gør, når han ser hunde, eller hvad mor gør, når hun ryster tæpperne.

Løft poten:
Sørg for at hunden træder over linen. Læg linen helt nede ved gulvet og hold med en hånd på hver side af poten på linen og træk blidt opad. Når hunden løfter poten, giver du kommandoen for øvelsen, roser og belønner. Din hund kan lære at skelne mellem de forskellige ben, ved at du giver dem navn. Lær hunden et ben ad gangen.

Bang “lig død”:
I begyndelsen kan du sidde og vente, til hun­den lægger sig og vælter helt over til siden. Idet snude og hale berører gulvet, kaster du en godbid hen til den. Så er det bare at vente igen. Hver gang den lægger hovedet ned igen, kaster du en godbid. Når du bestemmer dig for at indlære denne øvelse, bør du være op­mærksom hver gang hunden lægger sig for at slappe af. Efter­hånden vil hunden gøre dette bevidst. Vælg et navn til øvelsen f.eks. ”Bang”. Husk at ha­len også skal være rolig når du belønner. Hvis du kombinerer denne øvelse med øvelsen “sidde pænt”, som for eksempel kan hedde “hands up”, ja så har du en lille opvisning klar.

Strække sig:
Ofte vil hunden din strække sig når den har sovet, eller som et dæmpende signal. Her er det bare at finde på et godt navn og belønne. Du kan lave lidt sjov med det ved at kalde det morgengymnastik eller ved, at I strækker jer samtidig, for at gøre jer klar til job eller noget andet morsomt. Mange hunde laver en del lyd, når de strækker sig. Har du sådan en hund, kan du vente med at belønne til du får et “lydstærkt” stræk.

Gå uden-om:
Gå med hunden i line så tæt forbi et træ, en lygtepæl eller en bil, at den ikke kan undgå, at gå på den ”forkerte” side. Stop op og lad nu hunden selv finde tilbage. Du må kun hjælpe, hvis hunden forholder sig helt passiv og virke ligeglad, eller hvis den absolut ikke kan løse opgave selv. Hjælp den da ved at trække blødt i linen den rigtige vej. Sig ”udenom”, idet hunden går den rigtige vej, ros og beløn.

God-bid i kop:
Vis hunden, at du lægger en godbid i en omvendt kop og lad den selv finde ud af at få fat i den. Hjælp kun, hvis hunden giver op. Brug efterhånden svæ­rere genstande f.eks. dybe tallerkener, underskåle, urtepotter o. lign.
En variant til denne øvelse kan være at sætte 2-3 plastikbægre sammen, hvor der er gemt godbidder imellem, så hunden selv skal skille bægrene ad for at få sin belønning. Til start sættes bægrene kun løst sammen, så det er nemt for hunden at skille dem ad, men efterhånden kan man sætte dem helt ind i hinanden. Dog skal man her være opmærksom på, om hunden begyn­der at bide bægrene i stykker, for det er ikke det, der er opgaven. Sker det, tager man bægrene fra hunden og går et skridt tilbage i sværhedsgraden, så den får succes uden at skulle ødelægge.

Bakke:
Start med hunden i line. Stå med spredte ben og front imod hunden og vis, at du lægger en godbid mellem benene. Læg den lidt bag ud og lad hunden tage den (den skal gå ind forfra). Idet den bakker for at komme tilbage (pga. linen kan den ikke fortsætte fremad), siger du ”bakke” og roser og belønner. Dette gentages mange gange, hvor godbidden lægges længere og længere bagud, så hunden skal bakke flere skridt for at komme tilbage og efterhånden tages linen af. På et tidspunkt kan du forsøge spontant at sige kommandoen ”bakke”, og hvis hunden flytter sig bagud – bare et enkelt skridt er nok – roser du overstrømmende og belønner.
Et alternativ til denne øvelse kan være at stå med front til hunden og så gå imod den, så den presses bagud samtidig med at kommandoen afgives. Denne metode kan dog virke som en truende adfærd for hunden, så det er vigtigt at observere, hvordan den reagerer på det.

Søge:
Vis hunden, at du kaster 3-5 godbidder, en ad gangen, i græsset. Slip hun­den og lad den snuse sig frem. Når du kan høre, at hunden bruger sin næse, siger du ”søøøøge”. Efterhånden som hunden bliver dygtigere, skal den søge over et stadigt større og vanskeligere terræn uden at se godbidderne blive smidt først. Brug gerne hele hundens daglige foderration et par gange om ugen til denne beskæftigelse. Når hunden kan søge uafbrudt i ca. 20 mi­nutter, kan den få sit foder fordelt over et område svarende til en fodbold­bane. Efter sådan et søg er din hund garanteret mæt, træt og tilfreds.

Søge i bl.a træ´er:
Har din hund lært at søge efter godbidder, kan en rigtig god øvelse være at gemme godbidder i barken på et træ, så hunden virkelig skal arbejde for at få sin belønning. Stik godbidderne godt ind i barken, mens hunden ser på det og kom godt op i højden, så din hund nærmest skal klatre i træer, for at få fat i godbidderne. Det er en rigtig god aktiveringsøvelse, for den tærer på kræfterne og kræver koncentration, men de fleste hunde synes om det.

Ryste sig:
En praktisk øvelse, når man kommer hjem med en våd hund. Til at starte med, må man afvente, at hunden af sig selv begynder at ryste sig, og idet den gør det, roser man og belønner. Når man har gjort det mange, mange gange, kan man sætte kommandoen ryst dig på – igen i samme øje­blik, som hunden ryster sig. Ros og beløn. På et tidspunkt, når man har gjort det mange gange, kan man prøve, om hunden lystrer kommandoen ryst dig – hvad enten den er våd eller ej, og hvis det lykkes, ros godt og beløn. Hvis det ikke lykkes, fortsætter man træningen.

Touch:
En lidt tidskrævende, men sjov øvelse. Lær hunden at trykke eller ”dutte” på din hånd eller en genstand (Også kaldet et target – et target kan være et låg eller f.eks en post-it) Øvelsen kan efterhånden udbygges til nyttige opgaver for hunden såsom at lære den at lukke døren, tænde/slukke lyset mv.
Hav den ene hånd fuld med godbidder og den anden rakt frem med flad hånd og med håndfla­den oppe eller evt. hold et plasticlåg el.lign. (begge dele kan kaldes en ”tar­get”) Hånden med godbidder holdes i starten tæt ved den anden. Når hun­den af sig selv begynder at snuse til din target, roser du og belønner med en godbid. Efterhånden som din hund med det samme begynder at snuse til target, når du stikker den frem, kan du begynde at holde hånden med god­bidder lidt væk evt. på ryggen. Nu trækker du din ros og belønning, til hun­den dutter med næsen (eller sætter poten på hånden) – ros straks og beløn. Når hunden konsekvent berører din target, straks du holder den frem, kan du begynde at koble en kommando f.eks. touch eller tryk på i samme øjeblik, den berører med næsen eller poten. Ros straks og beløn.
Når du føler, at din hund har forstået opgaven og kommandoen, kan du be­gynde at flytte target lidt væk fra hunden, mens den ser det f.eks. række ar­men ud til siden eller lægge genstanden på jorden et par skridt fra hunden og afvent, at den går hen og snuser eller dutter til den. Ros straks og beløn.
Når du kan se, at din hund også har forstået dette, kan du begynde at koble din kommando på igen og efterhånden flytte target længere og længere væk. Hunden har forstået øvelsen, når du kan stå med den på plads og der­efter sende den frem mod target på din kommando evt. kombineret med tegn med armen.
Herefter kan man begynde at eksperimentere med at dutte på døre, kon­takter el.lign. men gå tilbage til udgangspunktet igen, hvor du arbejder tæt på.