Siden til dig der elsker din hund

Nyt fra formanden

Dette er det første nyhedsbrev fra mig. Det er kommet i stand i forbindelse med, at vores hjemmesideudvalg er blevet udvidet med 2 personer, som er i gang med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og indbydende at se på.

Vi har for længst taget hul på året 2019, og foråret har endelig meldt sin ankomst. Der er godt gang i aktiviteterne både i vores lokalforening og på landsplan.

Ved årets begyndelse var vi 125 medlemmer i DcH Helsingør, men der er allerede godt gang i hvalpe- og unghundeholdene, og jeg vil derfor byde nye medlemmer, som er startet på hold hos os, velkommen til. Jeg håber, I får lyst til at fortsætte træningen hos os, når grundkurset er slut.

På klubbens generalforsamling i januar blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen, idet 3 fra den ”gamle” bestyrelse valgte at stoppe. Heldigvis var der 3 nye, der var friske på at træde til.

Også i kredsens bestyrelse har der været udskiftning, idet både formanden og næstformanden, som bestred posterne i mange år, er blevet afløst af nye kræfter.

Vi har i bestyrelsen brugt meget tid på at sætte os ind i persondataloven med hvad dertil hører af regler og restriktioner. Det har betydet, at vi har været nødt til at ændre mange procedurer f.eks. i forbindelse med medlemsdatabasen, holdlister og oplysninger på hjemmesiden, da det er af største vigtighed, at vi overholder loven.

Byggeudvalget har i snart mange år kæmpet vores sag for dels at få en byggetilladelse fra kommunen og dels skaffe økonomiske midler til at føre planerne for et større klubhus ud i livet. Pga. mange krav fra kommunen blev vores projekt dyrere og dyrere og endte på omkring 1 million. Vi har gennem årene fået skrabet omkring 268.000 kr sammen, og det rækker jo desværre ikke ret langt. Byggeudvalget har forsøgt at skaffe midler igennem diverse fonde, men det måtte desværre opgives, idet kun en enkelt ønskede at støtte vores projekt.

På generalforsamlingen blev det derfor drøftet, hvad næste skridt så må være. Der arbejdes videre på en alternativ løsning, men som det ser ud nu, vil det blive en noget mere begrænset løsning end det oprindelige projekt.

DcH Helsingør kan den 15. oktober i år fejre 75-års jubilæum. Bestyrelsen arbejder på et arrangement i den anledning på en endnu ukendt dato, men spørgsmålet er, hvordan vi skal fejre det. Skal der være stor fest, eller er det nok med en reception?

Konkurrencesæsonen blev skudt i gang i starten af marts, og vi har været godt repræsenteret af hundetrænere fra vores lokalforening. Resultaterne er heller ikke udeblevet, og i skrivende stund har vi allerede fået 3 oprykninger til B-klassen, 2 til E-klassen samt flere halve oprykninger til både B-, A- og E-klassen. Derudover har vi en E-hundetræner med i eliteturneringen, som foregår på landsplan med de bedste hunde i klassen.  

Klubben var vært for en C/A-konkurrence den 31/3, men det blev nærmest til en lokalkonkurrence, idet der kun kom 4 hundetrænere udefra. Det er lidt ærgerligt, at ikke flere støtter op om vores konkurrencer, når vi jo kan se den store tilslutning, der er til konkurrencer i andre klubber.

Men de 22, der stillede op på dagen, gjorde det godt. Konkurrenceudvalget havde som sædvanligt sørget for, at det blev en god og veltilrettelagt dag med god forplejning og godt vejr, om end det blæste godt. Flere nye hjælpere havde budt ind med deres hjælp, og det er vi rigtig glade for.

Næste konkurrence, som skal afholdes hos os, er den 31. august, hvor vi skal stå for eliteturneringen.

Men inden da arrangerer konkurrenceudvalget en for sjov dag i klubben den 22. juni. Konkurrencen er for alle klubbens medlemmer – alle hunde, store som små, unge som gamle, er velkomne. Der er sat tilmeldingsliste op i klubhuset, så skriv jer endelig på.

Rengøringen i og omkring klubhuset samt vedligehold af de grønne områder går på skift mellem holdene, som har ansvaret for dette 2 uger ad gangen. Bestyrelsen har hængt en plan op i klubhuset. Husk at tjekke, hvornår dit hold står for tur.

Bestyrelsen måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 5. april, da der fra Landsforeningen var kommet nogle krav om vedtægtsændringer til lokalforeningerne. Pga. nogle misforståelser fik vi ikke vedtaget dem på den ordinære generalforsamling, men nu er det på plads.

Landsforeningen har udarbejdet en strategiplan gældende frem mod 2025. De overordnede indsatsmål er:

Mål 1: Dialogen mellem lokalforeninger, kredse, landsudvalg og hovedbestyrelsen bliver styrket, hvilket leder til en oplevelse af at have en fælles retning for udviklingen af DcH.

Mål 2: Gennem foreningsudviklende tiltag får lokalforeningerne muligheden for et administrativt, organisatorisk og kommunikationsmæssigt løft.

Mål 3: Stærkere aktivitetstilbud, der rækker ud over den enkelte lokalforening, skabes i fællesskab.

Mål 4: Landsforeningen DcH styrker sin robusthed og position.

Der er ophængt en folder i klubhuset, hvor man kan læse mere om strategiplanen.

Dette var ordene fra mig i denne omgang.

Hilsen

Henrik Kreipke