Siden til dig der elsker din hund

Generalforsamling indkaldelse

DcH Helsingør indkalder hermed til ordinær generalforsamling
torsdag d. 21. januar 2021 kl. 19.00 i salen, Espergærde Bibliotek 


Gældene coronaregler skal overholdes.


Dagsorden i følge vedtægterne § 6:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning af lokalforeningens formand.
4. Regnskabsfremlæggelse af lokalforeningens kasserer.
5. Indkomne forslag:
– Bestyrelsen forslår at valg af fanebærer og fanebærersuppleant udgår som punkt på generalforsamlingen. De udpeges i stedet for af Bestyrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr, administrationsgebyr og bidrag til ”byggefond”.
a. Kontingent
b. Træningsgebyr
c. Administrationsgebyr
d. Byggefond
– Bestyrelsens indstilling er at kontingent, gebyrer og bidraget til byggefond kan fortsætte uændret.
7. Valg af Formand (i lige år).
8. Valg af Kasserer (i ulige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år, 2 i ulige år).
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
11. Valg af 2 revisorer for 1 år
12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
13. Valg til udvalg mv. for 1 år:
a. Valg af medlemmer til Konkurrenceudvalget.
b. Valg af fanebærer.
c. Fanebærersuppleant.
14. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag d. 7. Januar 2021.
Vedtægter for DcH Helsingør kan findes her: http://www.dch-helsingor.dk/vedtaegter/
Mobiltelefoner, Ipad m.v. skal være slukket under selve generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen byder klubben på hyggeligt samvær med smørrebrød (3 stk. pr. person), og der vil være uddeling af årets pokaler m.m. dog med forbehold for Coronaretningslinjer.
Tilmelding til mad senest søndag d. 17. januar til Henrik pr. mail: formand.dchhelsingor@gmail.com eller. på mobil 22 35 18 03.
P.B.V.
Henrik Kreipke